Mårup Kirke

Mårup Kirke

Syd for Lønstrup har Vesterhavet også sit tag i skrænten. Mårup Kirke står ikke længere. Kirken blev opført i starten af 1200-tallet og lå dengang cirka to kilometer fra kysten. Skrænten rykkede hele tiden nærmere og i 2008 valgte man at nedtage toppen af kirken, så kun væggene stod tilbage. I 2015 blev de sidste rester af kirken nedtaget. Kirkegården og gravene står urørt og vil følge naturens gang og på et tidspunkt styrte i Vesterhavet.

Området omkring Mårup Kirke og ud til Rubjerg Knude Fyr er et ganske særligt og uspoleret naturområde. Her er naturen præget af de urgamle indlandsklitter. Strandfogeden står for bevaring og vedligehold at dette naturområde. Her bruges blandt andet får til at nedgræsse på en naturlig måde.

Kirkegården

Mårup Kirke  

Den forblæste kirkegård rummer fortsat en del familiegravsteder, men der har ikke været foretaget begravelser siden 1961. Enkelte urnenedsættelser har dog fundet sted. 
Gravstenene flyttes til Lønstrup Kirke i takt med kystnedbrydningen.

Kirkeskibet

Mårup Kirke

Kirkeskibet blev i  1842 opsat i kirken af skudehandler Aksel Rosenkrantz Segelcke. Det opbevares nu påVendsyssel Historiske Museum i Hjørring. Andet inventar opbevares af Nationalmuseet, bl.a. prædikestolen fra midten af 1600-tallet.

Planer om et udstillingsvindue om Mårup Kirke

Mårup Kirke

Der arbejdes på, at sikre informationen om Mårup Kirke således at denne er tilgængelig for besøgende fremover.
Ideen er, at opføre et "udstillingsvindue" hvor besøgende kan lære mere om den helt særlig natur i og omkring Lønstrup samt lære om Mårup Kirke via udstilling/plancher m.m.

Del denne side